1700

vyše 300 ročná tradícia vinárstva

História značky

Chateau Vecsey je pokračovateľom vinárskeho rodu, ktorého korene siahajú až do roku 1700.
Novodobá história nášho vinárstva sa začala písať v roku 2008, nadväzujúc na tradíciu rodiny baróna Vécsey z roku 1700, ktorá bola majiteľom nádhernej tufovej pivnice, súčasnej pýchy vinárstva.
Rodinná tradícia pestovania hrozna mala však dlhoročnú tradíciu aj u oboch súčasných majiteľov. Preto láska k vinohradu akosi prirodzene vyústila do založenia vinárstva.
Sme tím perfekcionistov, ktorí sa snažia vyťažiť maximum z vymožeností modernej doby, ale s prihliadnutím na všetky tradičné hodnoty. Vždy máme na zreteli harmóniu, ako vo víne, tak aj v našich dušiach.

Hlavná budova pred a po rekonštrukcii

klikni na posuvník na fotke a posúvaj doľava, doprava

VYUŽITIE HODNÔT MINULOSTI, OKOLNOSTÍ SÚČASNOSTI, S VÝHĽADOM DO BUDÚCNOSTI


Pozrite si katalóg našich vín Kde nás nájdete?
Slovenčina