Výrobný proces


Dlhá je cesta od
zasadenia viniča až po dúšok dobrého vína

Z ákladným pilierom každého vinárstva a zároveň výnimočného vína je kvalita hrozna, ktorú má k dispozícii. Obrovskou devízou vinárstva Chateau Vécsey je jednoznačne vlastný vinohrad, po odrodách vysadený na jednej rozsiahlej parcele, umožňujúci selekciu a plánovanie zberu podľa vlastného uváženia.

Pre vinára to znamená nespočetné množstvo variácií chutí a vôní podľa cukornatosti, kyseliniek a druhu hrozna. To všetko hralo dôležitú úlohu už pri samotnej príprave pôdy na výsadbu. Vedomá regulácia úrody nám priblíži dosiahnutie očakávanej kvality vína Chateau Vécsey. Pôdne zloženie vulkanického pôvodu rozložené na najvýchodnejšom konci Zemplínskeho pohoria a ťažký život koreňov viniča, ktorý sa musí priam predrať skalami k stredu zeme, je možné cítiť v každej kvapke...

Cibeba * - slovo arabského pôvodu - sušené hrozno zasiahnuté ušľachtilou plesňou Botrytis cinerea, ktorá obsahuje 40-60% cukru

K aždý rok je na Tokaji iný, ale vinobranie u nás začína koncom augusta a pokračuje aj do konca novembra. Výnimku tvorí zber ľadového vína, ktoré sa zbiera po prvých mrazoch.

Všetky práce sa robia ručne. Každý strapec odtrhne ruka zberača, aby sa do výroby dostala, len tá najlepšia kvalita. Rýchlosť akou sa mušt dostane do pivnice ovplyvňuje zachovanie ovocnej vône a sviežosti. Preto vinobranie je najdetailnejšie naplánovaná časť práce vinára v spolupráci s vinohradníkom a celým tímom zberačov. Vinár si vydýchne až keď aj posledná kvapka muštu je už v pivnici...

Slovenčina