Kontaktujte nás


 

Kontakt

+421 915 933 008

info@vecsey.eu

+421 915 933 008

obchod@vecsey.eu

Naša adresa

Chateau Vécsey
Skladná 866
076 31 Streda nad Bodrogom
Slovensko
 

Máte na nás nejaké otázky?
Chceli by ste sa stať našim odberateľom alebo si dohodnúť ochutnávku nášho vína?


PROJEKT

eu-logo
opvai-logo
Spoločnosť Chateau Vécsey, s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Číslo zmluvy: 405/2017-2060-2200-K406), s cieľom zvýšenia inovatívnosti produkcie našej spoločnosti za účelom zlepšenia postavenia, zvýšenia konkurencieschopnosti a celkového zvýšenia efektivity výroby.
Názov projektu Zavedenie inovatívnej výroby v spoločnosti Chateau Vécsey, s.r.o.
Webové sídlo OPwww.opvai.sk
Webové sídlo ÚV SRwww.partnerskadohoda.gov.sk
Slovenčina