LIPOVINA wytrawna


W inogrona wykorzystywane do jego produkcji są całkowicie zdrowe, bez domieszki, obierane i sortowane ręcznie, z użyciem kontrolowanej fermentacji i pod stałym nadzorem, częściowo dojrzewające w dębowych beczkach

Charakterystyka

Tokajská Lipovina

jest wino produkowane w wyniku fermentacji alkoholowej winorośli szczepu Lipovina z domieszką szczepów Furint i Muszkat żółty. Furminuti i Muszkatu żółtego może być w Tokajskiej Lipovine łącznie maksymalnie 15%.

Tokajská Lipovina

Jest to wino reduktywne ze szczepu Tokajska Lipovina. Charakeryzuje się wyższą kwasowością i owocową świeżością.

Należy do naszych Nowoczesnych win

Całkowicie nowe podejście do produkcji wina to redukcyjna metoda produkcji, która jest typowa dla z uwagi na swoją świeżość i owocowość. Rezultatem jest zachowanie jak największej ilości aromatów w winie.

Wina produkowane w ten sposób są przeznaczone do szybszego spożycia, ale odpowiadają współczesnemu stylu życia.

polski